Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 72.
Signatura: 32
Klíčová slova: politika, svět, 20. stol., Blízký východ, konflikty, Indočína, Sovětský svaz, rozpad, politici, státníci, Evropská unie, Evropské obranné společenství, dohody, Londýn, Paříž, sovětský blok, krize, války, Latinská Amerika, Afrika, Brežněv, Leonid Iljič, berlínská krize, jednání, odzbrojovací, odzbrojení, Evropská společenství, pařížské dohody, Evropské hospodářské společen., EHS, Československo, NDR, Polsko, 1956, Maďarsko, povstání, lidová, občanské války, Čína, občanská válka, Korea, korejská válka, Bandung, bandungská konference, útoky, Indie, Kašmír, spory, Indonésie, revoluce, kulturní, Izrael, nezávislost, suezská krize, šestidenní válka, jomkipurská válka, Camp David, íránsko-irácká válka, Írán, Irák, Perský záliv, válka v Perském zálivu, pakty, Rio de Janeiro, Organizace amerických států, Perón, Juan Domingo, Argentina, Kuba, invaze, Zátoka sviní, karibská krize, Spojenectví pro pokrok, Dominikánská republika, Chile, středoamerické krize, Střední Amerika, falklandská válka, Falklandy, integrace, indočínská válka, ženevské konference, dekolonizace, Kongo, konžská krize, Nigérie, Jihoafrická republika, JAR, Chruščov, Nikita Sergejevič, Varšavská smlouva, reformy, pražské jaro 1968, 1968, polská krize, Konference o bezpeč. a spolupr., Evropa, omezení, zbraně, jaderné, atomové, Česká republika, Česko, Charta 77, neutronové, bomby, rakety, SS-20, Afghánistán, sovětské, SSSR, Reagan, Ronald, Gorbačov, Michail Sergejevič, přestavba, perestrojka, 1989, Německo, sjednocení, Visegrád, Jugoslávie, Kosovo, NATO, Severoatlantický pakt, rozšíření, Rusko, Čečensko, Východní Timor
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 32
Klíčová slova: světová, politika, 20. stol., pařížská mírová konference 1919-20, konference, mírové, Paříž, Společnost národů, státy, nástupnické, washingtonská konference, Washington, krize, revoluce, Německo, Maďarská republika rad, občanská válka, občanské války, Rusko, Komunistická Internacionála, založení, vznik, války, polsko-sovětské, Malá dohoda, fašismus, Itálie, pochod na Řím, Mussolini, Benito, zahraniční, mezinárodní, 20. léta 20. stol., Evropa, Janovská konference, rapallské dohody, Porúří, Locarno, spory, Sovětské Rusko, Sovětský svaz, SSSR, socialismus, Stalin, Josif Vissarionovič, kolektivizace, nacismus, nacisté, Hitler, Adolf, puče, NSDAP, Výmarská republika, komunismus, komunisté, noc dlouhých nožů, bezpečnost, kolektivní, odzbrojení, ženevské konference, Ženeva, odzbrojovací, nacistická, pakty, kongresy, teror, Španělsko, povstání, intervence, Madrid, brigády, italsko-etiopská válka, remilitarizace, Porýní, Rakousko, Československo, Čína, mnichovská dohoda, Mnichov, dohody, Japonsko, agrese, japonská, Dálný východ, velká hospodářská krize, hospodářská, Latinská Amerika, Chaco, Jižní Amerika, mexická krize, Mexiko, limská konference, Lima, Polsko, 2. světová válka, střední Evropa, východní Evropa, koalice, antihitlerovská, Jalta, Postupim, jaltská konference, postupimská konference, studená válka, OSN, Organizace spojených národů, Rumunsko, Bulharsko, Írán, íránská krize, smlouvy, Řecko, Trumanova doktrína, Marshallův plán, sovětsko-turecké, sovětský blok, Informbyro, sovětsko-jugoslávské, Francie, Severoatlantická smlouva, NATO, Berlín, blokády, NDR, NSR, rozdělení
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]